Wij zijn Vrt Start-up

VRT Start-up zoekt nieuwe manieren om de maatschappelijke opdracht van de VRT beter te realiseren. We inspireren de VRT-merken en brengen ze in nauwer contact met elke gebruiker. Onze focus ligt op de noden van die gebruiker, met extra aandacht voor de steeds meer aanwezige digitale media.

Daarom werken we als een ‘lean start-up’: We leren door te doen. Nieuwe inzichten vertalen we naar formats, mediaproducten en werkmethodes; en we testen prototypes uit. Dit doen we in cocreatie met gebruikers en creatief talent.